ROC Tilburg

DRIVE - campagne en magazine

Opdracht:

Hoe help je jongeren bij het maken van een studiekeuze? Wat hebben zij daarvoor nodig? En welke middelen sluiten hierbij aan? Het ROC Tilburg vroeg ons een magazine te maken voor toekomstige studenten.

Aanpak:

Vanuit twee co-creatie sessies is er onderzoek gedaan naar wat studenten nodig hebben voor het maken van een studiekeuze en is er gekeken hoe inhoud en de vormgeving aantrekkelijk en ondersteund gemaakt kunnen worden. Hieruit is het magazine “Drive” ontstaan, een magazine met echte verhalen over studeren aan het ROC Tilburg. In het magazine zie je terug wat leerlingen zelf belangrijk vinden, zoals percentages theorie / praktijk, anatal weken stage etcetera.

Bekijk hier het magazine